POA25_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 11.9.2020 - 105738

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
6.1. Úvod do personálneho riadenia
Ing. Mária Hitríková 4 hod. (180 min.)
6.3. Personálna administratíva