NRA16_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 9.9.2020 - 106318

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 4 hod. (180 min.)
3.1. Autodiagnostika vedúceho zamestnanca
PaedDr. Štefan Dragúň 4 hod. (180 min.)
6.3. Personálna politika