POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 16.9.2020 - 106215

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 6 hod. (270 min.)
5.A.2. Sebahodnotenie školy – témy: Interpretácia získaných údajov nástrojmi sebahodnotenia školy (ŠZ)