KEA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 105815

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 2 hod. (90 min.)
3.4 Školský marketing
Mgr. Ľubica Korečková 2 hod. (90 min.)
3.5 Kontrolná činnosť
Mgr. Ľubica Korečková 2 hod. (90 min.)
3.7 Rozhodovanie v riadení