POA22_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 24.9.2020 - 106216

Položky programu:

Mgr. Eva Suchožová 4 hod. (180 min.)
5.A.3. Inovácie v pedagogických stratégiách
Mgr. Eva Suchožová 2 hod. (90 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov