NRA17_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 22.9.2020 - 106783

Položky programu:

Mgr. Mária Pappová 2 hod. (90 min.)
1.2  Pravidlá spoločnej práce a vzájomnej komunikácie
Mgr. Mária Pappová 2 hod. (90 min.)
5.A.2. Sebahodnotenie školy – témy: Intervencie pre zlepšenie školy (ŠZ)
Mgr. Mária Pappová 2 hod. (90 min.)
5.A.3. Inovácie v pedagogických stratégiách