Dokumenty

DIAGNOSTIKOVANIE KRESBY, GRAFOMOTORIKY A ČÍTANIA - PaedDr. Viera Onderčová, PhD.
KTO JE VYHORENÝ UČITEĽ? - PaedDr. Viera Onderčová, PhD.
AKO SI VYTVORIŤ DIDAKTICKÝ TEST? - PaedDr. Viera Onderčová, PhD.
Pravidelná správa o pripravenosti SR na členstvo v EÚ (2002)
Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001
Monitoring vstupu do EÚ Open Society Institute
Pravidelná správa Európskej komisie na Slovensko za rok 2002