Dokumenty

Miková, M.: Príbehy o vás pre vás
Šesták, O.: Projekt tvorby a založenia bylinkovej záhrady pre rozvoj vedomostných a pracovných spôsobilostí žiakov s mentálnym postihnutím
Birknerová, Z.: Zdravie hrou (Výchova k zdraviu žiakov mladšieho školského veku)
Kovářová, E.; Nižníková, J.: Stratégie rozvoja rómskych detí predškolského veku - program celodenného pôsobenia (plány máj-jún)
Kovářová, E.; Nižníková, J.: Stratégia rozvoja rómskych detí predškolského veku - program celodenného pôsobenia (plány február - apríl)
Kovářová, E.; Nižníková, J.: Stratégia rozvoja rómskych detí predškolského veku - program celodenného pôsobenia (plány november - január)
Kovářová, E.; Nižníková, J.: Stratégie rozvoja rómskych detí predškolského veku - program celodenného pôsobenia (plány september-október)
Kovářová, E.; Nižníková, J.: Stratégie rozvoja rómskych detí predškolského veku - program celodenného pôsobenia
Rigová, S.: Metodická príručka k sade rómsko-slovenských textov Pherasuňi abeceda, pracovných listov Pherasune ľiteri a rómskym výkladovým kartám pre 1. ročník ZŠ
Rigová, S.: Pherasune ľiteri / Veselé písmenká - grafomotorika pre 1. ročník ZŠ