Dokumenty

Projekt Phare SK 0002.01: Pomocný materiál pre nultý ročník základnej školy 2. časť
Projekt Phare SK 0002.01: Pomocný materiál pre nultý ročník základnej školy 1. časť
Petrasová, A.: Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti rómskych žiakov
Chalupová, A; Suchožová E.; Ustohalová,T.: Hľadáme možnosti partnerstva rodiny a školy
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT V KOCKE - Eva Kaduková
Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít - METODIKA TVORBY UČEBNÝCH ZDROJOV
Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole
Inkluzívny model vzdelávania a desegregácia vo vybraných školách a školských zariadeniach
Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách (2005, 2007, 2009, 2012)
Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách(2005, 2007, 2009)