Dokumenty

Suchožová, E.; Šándorová, V.: Multikultúrne kompetencie učiteľa
Ľuptáková - Vančíková, K.: Učíme sa žiť v pestrofarebnom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii
Ustohalová, T.: Efektívna komunikácia - cesta k úspešnej školskej integrácii
Čtvrtníčková, D.; Alexovičová, T.: Ľudské práva na každý deň
Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 2. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii rekreácii
Vincejová, E.; Volková, T.: Ako vo voľnom čase? - 1. časť - Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a letnej táborovej rekreácii
Hrabková, A.; Alexovičová, T.: Pracovná výchova inými očami
Farkašová, E. a kol.: Ako sa nestratiť v živote - metodická príručka pre učiteľov
Farkašová, E. a kol.: Ako sa nestratiť v živote -pracovný zošit
Muličáková,A.; Ustohalová, T.: Psychomotorické hry v škole