Dokumenty

Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ - 2
Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ - 1
Správa o výsledkoch prieskumu o postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR 2009
Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v ŠZŠ
Správa o výsledkoch prieskumu o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ
Vyhodnotenie prieskumu o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom systéme SR
Správa o výsledkoch prieskumu o postavení dieťaťa a žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom systéme SR
Kapitola 4: Reformy v školstve
Kapitola 3: Významné témy vo vzdelávacej politike
Kapitola 2: Vzdelávací systém na Slovensku