Kontakty

Rómske vzdelávacie centrum (ROCEPO)
Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove
Ulica Tarasa Ševčenka 11
080 20 Prešov

Telefón: 051/77 75 145

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ MPC
Mgr. Ľuboš Soboliga, riaditeľ RP MPC Prešov

ROCEPO:
Mgr. Jana Medvecová, učiteľ profesijného rozvoja, jana.medvecova@mpc-edu.sk, +421 517 565 122
PaedDr. Viera Šándorová, učiteľ profesijného rozvoja, viera.sandorova@mpc-edu.sk, +421 917 912 120
PaedDr. Elena Cinová, učiteľ profesijného rozvoja, elena.cinova@mpc-edu.sk, +421 905 734 120
Mgr. Marcel Kurty, učiteľ profesijného rozvoja, marcel.kurty@mpc-edu.sk, +421 517 565 122