Príklady dobrej praxe

Riaditeľka školy prezentuje príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas COVID-19.

Autorka príspevku prezentuje príklady dobrej praxe realizované počas mimoriadnej situácie šírenia COVID-19 v Základnej škole Bystrany.

sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...
sem napíšte text Aktivity, alebo Príkladu dobrej praxe...