MRK I

Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I.

Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I I.

E džvirina andro veša, andro maľi - vešutune, maľakere

Autori: 

Mgr. Bibiána Sabolová

Našado andro veš

Autori: 

Mgr. Marta Vendráková

Romaňi paramisi 2. kotor

Autori: 

Jana Koryová

O Roma andro paramisa

Autori: 

Mgr. Janette Šandorová

uropakeri Unija

Autori: 

Mgr. Jarmila Saxová

Le Romengeri historija I.ba

Autori: 

Mgr. Jacková Martina

Dromoro 3. kotor

Autori: 

Mgr. Marta Ovcarčíková

Charno vacht la romaňa paramisaha

Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

Kherutuňi džvirina the lakere ternore

Autori: 

Mgr. Katarína Kiráľová

Ľoľi phabori

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

E Ľoľi šeraľi

Pro ori andre avrikerďi dramatika avri rodas e Bibľija

Autori: 

Mgr. Helena Hricová

E matematika bavipnaha

Autori: 

Mgr. Jacková Martina

Dromoro 1. kotor

Autori: 

Mgr. Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa IV.

Autori: 

Mgr.Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa III

Pale la džvirinakeri paluňi fala jevende - sikhľavne teksti the buťakre ľilengro suboris.

Autori: 

PaedDr. Anna Kočanová

So kampel te džanel pal o reguli andro dromeskero phiriben

Autori: 

Mgr. Balážová Irena

Paramisatar andre paramisi 1. kotor

Sar avri te cirdel o paramisa the o giľa andro interesno utvaris

Autori: 

Mgr. Erika Gánovská

Rómsky názov:
Preložil: Mgr.Matej Adam

Autori: 

Mgr. Anna Sokolská

Slovenčinarikos andal e trito

Autori: 

Mgr. Katarína Hvizdová

O ruv the o efta buzňici

Autori: 

PaedDr. Mgr. Mária Tutokyová

Receptaris - lačhipena

Autori: 

Jarmila Tóthová Jacáková

O džide kašta, phuvakere cile 2. kotor

Autori: 

Mgr. Erika Gánovská

Prinďaras la K. Bendova perdal lakere ľila I.

Autori: 

Mgr. Katarína Hvizdová

E Snehulinka (e Jiveskeri rakľori) the o efta trpaslika

Autori: 

Mgr. Silvia Poljaková

Prindžar the arakh andre - 3. klasa, jekhto kotor