Tretiacky slovenčinárik

Rómsky názov: Slovenčinarikos andal e trito
Preložil: Mgr.Marián Balog

Autori: 
Mgr. Anna Sokolská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: