Spoznajme K. Bendovú cez jej diela I.

Rómsky názov: Prinďaras la K. Bendova perdal lakere ľila I.
Preložil: Erika Godlová

Autori: 
Mgr. Erika Gánovská
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2013
Rozsah: 
36s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: