Výsledky výberového konania na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na akademický rok 2021/2022

Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov profesijného rozvoja uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii odporučila nasledovných kandidátov:

1. PhDr. Ekaterina Borisova, PhD.
2. Mgr. Alena Bačišinová
3. Mgr. Dana Kuciková
4. PaedDr. Iveta Bednarčíková
5. PaedDr. Zuzana Hiščárová

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 8. marca 2021.