Stav obsadenosti pracovných pozícií v NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II k 30. 09. 2020

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (PoP II) vstúpil naplno do svojej implementačnej fázy. Zapojené školy začali proces výberu a obsadzovania pracovných pozícií: pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.

137 škôl (14 %) obsadilo všetky požadované pracovné pozície už v septembri 2020.

493 škôl (50 %) obsadilo plánované pracovné miesta čiastočne, školy pokračujú v realizácii výberových konaní alebo majú dohodnutý nástup s úspešnými kandidátmi v mesiaci október 2020.

V prvom mesiaci školského roka 2020/2021 bude vďaka národnému projektu poskytnutá personálna podpora školám prostredníctvom 923 novoprijatých zamestnancov, čo tvorí z plánovaného počtu pracovných pozícií 31 %.

Prehľad obsadenosti podľa pozícií:

 

Spolu

Asistent učiteľa

49

285

4

338

Pedagogický asistent

187

185

25

397

Školský psychológ

14

41

10

65

Sociálny pedagóg

6

25

7

38

Šk. špeciálny pedagóg

29

54

2

85

 

 

 Potrebné informácie o NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II nájdete na https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte.

 

Súčasťou správy je aj prehľad o obsadenosti pracovných pozícií v konkrétnych školách.

Legenda:

Škola, ktorá ma všetkých zamestnancov, na ktorých má nárok

Škola, ktorá obsadila pracovné pozície čiastočne

Škola, ktorá odstupuje od zmluvy

Škola, ktorá bude zapojená do projektu po ukončení realizácie iného projektu, napr. V ZŠ úspešnejší

Škola, ktorej zmluva je v procese

 

Prílohy: