Lapbook - interaktívna kniha (odborný seminár)

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Košickej arcidiecézy odborný seminár pod názvom „Lapbook - interaktívna kniha“. V priestoroch RP MPC sa dňa 5.3.2020 stretli učitelia náboženstva/ náboženskej výchovy, ktorí sa pod taktovkou lektorky Mgr. Zuzany Hovancovej z Diecézneho katechetického úradu z Košíc dozvedeli nielen informácie o samotnej Lapbook - interaktívnej knihe, no súčasne získali od lektorky aj poznatky o jej predstave implementácie biblického textu do vyučovania prostredníctvom ukážok práce so Sv. Písmom, napríklad tvorba squash card, ktoré budú pre zúčastnených učiteľov inšpiráciou pre následnú Biblickú olympiádu v tomto školskom roku. Práve toto považovali učitelia náboženstva/náboženskej výchovy za najväčší prínos tohto podujatia.