Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Diskusný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=772
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
utorok, 15. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 15. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
30
Tematické zameranie: 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Koncipovať plán činnosti učiteľského fóra na základe analýzy vzdelávacích potrieb  účastníkov webinára.

Profesijná kompetencia: 
Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
ekológia
fyzika
odborné predmety – chémia
odborné predmety – elektrotechnika
odborné predmety – fyzikálno-matematické
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Analýza vzdelávacích potrieb učiteľov prírodovedných predmetov.

2. Vytvorenie plánu stretnutí  Učiteľského fóra  - prírodovedná gramotnosť  v rámci realizácie NP projektu Teachers.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ