Učiteľské fórum SŠ - PO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Fórum - NP Teachers
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=803
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. december 2020 - 17:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
38
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Prvé stretnutie členov UF pre SŠ bude zamerané na zistenie potrieb účastníkov fóra a na tému mediálna gramotnosť. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhnúť  témy s aktuálnou problematikou pedagogickej praxe na ďalšie stretnutia UF SŠ a vymeniť si skúsenosti z praxe/ponúknuť vlastné riešenia problémov pedagogickej praxe. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Informácie o fungovaní UF SŠ PO, zoznámenie sa účastníkov fóra

2. Návrhy tém do UF SŠ PO

3. Mediálna gramotnosť na školách

4. Ako čeliť dezinformáciám a hoaxom? - prezentácia Mgr. Šnídla (novinár z denníka N) zameraná na hoaxy a dezinformácie

5. Diskusia

6. Záver online stretnutia

7. Asynchrónna diskusia v online priestore UF SŠ PO na https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=803

 

Poznámka: 
Na pripojenie sa do UF je potrebný PC/notebook s pripojením na internet.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ