BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 17.12.2020 - 118298

Položky programu:

Ing. Vladimír Laššák, PhD. 1 hod. (45 min.)
5.1 Prezentácia riešení dištančnej úlohy č. 1, časť 2
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 2 hod. (90 min.)
6. Tvorba a riadenie projektového tímu
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 4 hod. (180 min.)
7. Monitorovanie, kontrola a hodnotenie priebehu realizácie a výsledkov projektu