BAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 16.12.2020 - 118009

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania
RNDr. Ľuboslava Ferčíková 3 hod. (135 min.)
3.2 Organizačný manažment