Fórum - Práca pedagogického asistenta

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=9825
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. december 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na vyprofilovanie skupiny pedagogických asistentov ktorí majú záujem o účasť v Učiteľskom fóre pre pedagogických asistentov. Témou tohto stretnutia je otvorená diskusia o názoroch jednotlivých pedagogických asistentov na ich postavenie a prácu vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Zistiť vzdelávacie potreby pedagogických asistentov. Získať námety na diskusiu alebo vzdelávanie prostredníctvom učiteľského fóra. 

Profesijná kompetencia: 
Profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skúsenosti pedagogických asistentov z praxe - diskusia

2. Zisťovanie vzdelávacích potrieb - diskusia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ