učiteľstvo pre 1. stupeň

Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Matematické hry na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Pozitívna klíma triedy

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I.

Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I I.

E džvirina andro veša, andro maľi - vešutune, maľakere

Autori: 

Mgr. Marta Vendráková

Romaňi paramisi 2. kotor

Autori: 

Jana Koryová

O Roma andro paramisa

Autori: 

Mgr. Jacková Martina

Dromoro 3. kotor

Autori: 

Mgr. Marta Ovcarčíková

Charno vacht la romaňa paramisaha

Autori: 

Mgr. Lucia Krivdová

Kherutuňi džvirina the lakere ternore

Autori: 

Mgr. Katarína Kiráľová

Ľoľi phabori

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

E Ľoľi šeraľi

Autori: 

Mgr. Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa IV.

Autori: 

Mgr.Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa III

Pale la džvirinakeri paluňi fala jevende - sikhľavne teksti the buťakre ľilengro suboris.

Autori: 

PaedDr. Anna Kočanová

So kampel te džanel pal o reguli andro dromeskero phiriben

Autori: 

Mgr. Balážová Irena

Paramisatar andre paramisi 1. kotor

Autori: 

Mgr. Erika Gánovská

Rómsky názov:
Preložil: Mgr.Matej Adam

Autori: 

Mgr. Anna Sokolská

Slovenčinarikos andal e trito