Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Detašované pracovisko MPC v Žiline zorganizovalo dňa 26. apríla 2019 odborný seminár pre riaditeľov i učiteľov základných a stredných škôl v Žilinskom kraji pod názvom Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Seminár bol realizovaný v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky - Sekciou kontroly, Odborom centrálny kontaktný útvar pre OLAF a Odborom prevencie korupcie.

Program seminára bol koncipovaný za účelom rozvíjania profesijných kompetencií učiteľov v oblasti boja a prevencie proti podvodom a korupcii v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.

Detašované pracovisko MPC v Nitre v úzkej spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža a Základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského Vás srdečne pozýva na výstavu výtvarnej tvorby detí z materských škôl nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia založenia ČSČK. 

Výstava detských prác je prístupná v pracovných dňoch v priestoroch Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre v termíne 6. – 24. máj 2019.

Súhlasíte s tvrdením: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom”?
Realizovali ste zaujímavý, kreatívny a inšpiratívny projekt zameraný na ovládanie cudzích jazykov vrátane posunkového jazyka či Braillovho písma?
Chcete získať ocenenie Európska značka pre jazyky 2019?
Pochváľte sa svojou prácou a zapojte sa do 17. ročníka súťaže!

GENE – Global Education Nework Europe (Európska sieť pre globálne vzdelávanie)
vyhlasuje výzvu na získanie ceny Global Education Ideas Award na inovatívne nápady v rámci globálneho vzdelávania, ktoré môžu byť ocenené do výšky 10 000 EUR.

Globálne vzdelávanie napomáha k zmene postojov ľudí, otvára oči a myseľ ľudí voči lokálnej a globálnej realite okolo nás.

Realizuje Vaša škola aktivity globálneho vzdelávania?

Máte inovatívny nápad na aktivitu v rámci globálneho vzdelávania?