Aktuality

Návrh vzdelávacích podujatí zameraných na riešenie krízových situácií v školskom prostredí

15. jún 2020 - 17:53

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) do ponuky vzdelávania pravidelne zaraďuje problematiku, ktorá patrí do oblasti ľudských práv. V súčasnom období vytvorí s tímom expertov programy inovačného vzdelávania zamerané na problematiku ľudských práv, konkrétne na: bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov v školskom prostredí, prejavy násilia a šikanovania v školách a školských zariadeniach a prevenciu a riešenie šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, ochranu detí pred prejavmi akejkoľvek formy domáceho násilia, netolerancie, diskriminácie, extrémizmu a pod.

Činnosť Metodicko-pedagogického centra v období COVID-19

10. jún 2020 - 8:44

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) po prerušení prezenčnej formy vzdelávania z dôvodu mimoriadnej situácie v čase COVID-19 veľmi promptne presunulo vzdelávacie aktivity do online priestoru. Rekonštrukciou svojej webovej stránky vytvorilo nové možnosti online vzdelávania a poradenstva formou webinárov, učiteľských fór a konzultácií pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ). Táto nová situácia bola v porovnaní s prezenčnou formou vzdelávania organizačne náročnejšia. Odbornú pomoc si vyžadovali nielen záujemcovia o online vzdelávanie, ale aj lektori, ktorí v online prostredí zatiaľ nepracovali a mali len základné zručnosti práce s informačnými technológiami.

Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

6. jún 2020 - 14:45

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP II).
Výzva je určená materským, základným a stredným školám na celom území Slovenskej republiky. Prihlasovanie začalo 5. júna 2020.
Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Záverečná online konferencia k výsledkom projektu TEACH UP

21. máj 2020 - 23:01

V dňoch 3., 5., 9. a 11. júna 2020 sa uskutoční online konferencia a webináre k medzinárodnému projektu TeachUP, ktorý zastrešuje Európska školská sieť. Metodicko-pedagogické centrum, ako jeden z partnerov projektu TEACH UP, Vás týmto chce pozvať k účasti na záverečnej online konferencii. V rámci online vstupov budú riešitelia projektu prezentovať výsledky experimentálneho skúmania online kurzov vytvorených v rámci projektu.

Výtvarný salón učiteľov 2020 v MPC

15. máj 2020 - 15:58

20 vystavujúcich učiteľov predstavilo na spoločnej výstave to najlepšie zo svojej tvorby.

Špecifiká činnosti regionálnych pracovísk MPC

15. máj 2020 - 15:33

Hlavným cieľom MPC je umožniť pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení rozvoj profesijných kompetencií prostredn&ia

Európska značka pre jazyky je opäť tu!

5. máj 2020 - 13:35

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v tomto roku už 18. ročník iniciatívy, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie na Slovensku a to zviditeľňovaním a šírením výsledkov zaujímavých projektov. Výzva na predkladanie súťažných príspevkov, do ktorej sa môžete zapojiť so svojím inšpiratívnym ukončeným projektom aj Vy, bola už spustená. Neváhajte a pošlite nám svoj súťažný príspevok elektronicky najneskôr do 5. júla 2020. 

Predstavujeme 2020 STEM Online Days

30. apríl 2020 - 18:53

Keďže 2020 STEM Discovery Campaign (Objaviteľská kampaň STEM 2020) sa pomaly končí (výsledky budeme zdieľať v polovici mája), radi by sme Vás informovali, že v súčasnosti otvárame ďalšiu kampaň:  2020 STEM Online Days*. Zorganizovali ju spoločne Scientix, STEM Alliance, STEM School Label, STE(A)M IT, Impact EdTech, TIWI, SpaceEU and Amgen Teach. Konať sa bude od konca apríla do začiatku júla. Organizátori poskytujú široký výber online podujatí STEM, ktoré budú väčšinou voľne dostupné/sprístupnené.