INOVATÍVNE METÓDY VO VÝCHOVE V CDR

Realizáciou odborného seminára Inovatívne metódy vo výchove v CDR 14.11. 2019, RP MPC Banská Bystrica nadviazalo na spoluprácu s Krajskou pobočkou banskobystrického kraja Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky.

Hlavnou témou odborného seminára bola problematika socializácie ako dlhodobého pedagogického procesu a možnosti projektovania práce vychovávateliek CDR pri individuálnom prístupe k deťom v starostlivosti jednotlivých CDR. V diskusii zazneli podnetné otázky týkajúce sa súčasnej pedagogickej výzvy „posilňovania pedagogiky“ v práci CDR tak, aby vychovávatelia uplatňovali rovnomernosť dimenzií starostlivosť, výchova, vzdelávanie.

 Pracovovnú atmosféru dotvárali ukážky konkrétnych metodických postupov socializácie vychovávateľkami na pozadí uplatňovania zručností jednotlivých výchov, umeleckých činností, spoločenských hier ako aj výroby vianočných ozdôb z korálikov.

Spätná väzba zúčastnených potvrdila záujem realizáciu odborných seminárov v kontexte priamej výchovnej činnosti s deťmi.

Na realizácii odborného seminára spolupracovali: Gabriela Zábušková ( RP MPC BB), Zuzana Krahulcová (CDR), Lucia Purdová ( ZŠ Kľačany).