Aktuality

Výzva pre učiteľov ruského jazyka - stáž v Ruskej federácii

31. október 2017 - 14:15 Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Vzdelávanie je radosť a inšpirácia aj pre zamestnancov MPC

21. jún 2021 - 11:47

V školskom roku 2020/2021 sa tretieho ročníka Akadémie pre riaditeľov zúčastnili aj traja zástupcovia Metodicko-pedagogického centra.

Podpísanie memoranda medzi MPC a SPŠE je potvrdením pokračovania úspešnej spolupráce

27. máj 2021 - 21:49

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v spolupráci so strednou priemyselnou školou elektrotechnickou (SPŠE).
Generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. a riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave Ing. Iveta Šafránková dňa 27. 5. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci.

Dúhový kolotoč - Čarujem farbičkami 2021

11. máj 2021 - 11:17

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici pripravuje už 15. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Oznam o výberovom konaní na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí a učiteľa do systému Európskych škôl na akademický rok 2021/2022

5. máj 2021 - 13:13

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí a učiteľa do systému Európskych škôl na akademický rok 2021/2022.

Medzinárodná spolupráca a aktivity v národnom projekte Teachers

29. marec 2021 - 10:56

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je prijímateľom národných projektov, ktoré sú financované z európskeho štrukturálneho a investičného fondu, a partnerom v medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+.

Deň učiteľov

28. marec 2021 - 19:18

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,
blíži sa deň, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí nás v procese učenia sa sprevádzali alebo sprevádzajú. Za seba, vyslovím dve mená, jedno Marko Skurka, učiteľ, ktorý ma učil matematiku na gymnáziu v Krompachoch, a vďaka ktorému som sa stala učiteľkou matematiky a druhé meno je Miluška Kušníriková, s ktorou som ako mladučká pani učiteľka začala viesť základná školu na Dneperskej ulici v Košiciach, aj tá bola mojou učiteľkou, ale nazvala som ju, učiteľkou v dospelosti. DAKUJEM Vám.

Výsledky výberového konania na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na akademický rok 2021/2022

12. marec 2021 - 15:25

Komisia pre výber učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov profesijného rozvoja uchádzajúcich sa o dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii odporučila nasledovných kandidátov ...