Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Jún 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Jún 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Máj 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Máj 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Máj 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Apríl 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Apríl 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Apríl 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Q1/2022 - štvrťročná správa SŠ

.

Q1/2022 - štvrťročná správa ZŠ

.