Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Q1/2022 - štvrťročná správa MŠ

.

Marec 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Marec 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Marec 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Február 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Január 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.