Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
Q4/2022 - štvrťročná správa ZŠ a SŠ

.

Q4/2022 - štvrťročná správa MŠ

.

December 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

December 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

December 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

November 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

November 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

November 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Október 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Október 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.