Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Dokument - súbor
August 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

August 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

August 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Júl 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.

Júl 2022 - Pracovný výkaz ZŠ

.

Júl 2022 - Pracovný výkaz MŠ

.

Q2/2022 - štvrťročná správa SŠ

.

Q2/2022 - štvrťročná správa ZŠ

.

Q2/2022 - štvrťročná správa MŠ

.

Jún 2022 - Pracovný výkaz SŠ

.