Konzultácie

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Učitelia profesijného rozvoja (UPR) poskytujú jednotlivcom aj skupinám odborné rady na aktuálne témy, ktoré súvisia s riadením výučby v domácom prostredí, s profesijným rozvojom, odborné poradenstvo vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ) a pod.

So svojimi otázkami sa na UPR podľa vecnej príslušnosti môžete kedykoľvek obracať formou kontaktných formulárov, alebo ich kontaktovať telefonicky, avšak iba v uvedených termínoch a časoch vzhľadom na výkon ďalších pracovných činností (vzdelávanie, atestácie, publikačná činnosť...).

Zoznam emailových a telefonických mobilných kontaktov

Okrem možnosti telefonických a emailových konzultácií ponúkame aj konzultácie v online konzultačných miestnostiach

Do konzultačnej miestnosti môžete vstúpiť aj ako Hosť - bez registrácie

Vyhľadávanie konzultácií

Tematické zameranie konzultácií:

Zobrazujem konzultácie od 1 do 11 z celkového počtu 11 konzultácií
pondelok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
pondelok
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Ing. Vladimír Výboh - +421 917 347 108
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Eva Rusnáková
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 09:00 do 09:30
Využívanie nástrojov Google pre riadenie a podporu online výučby
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP - +421 917 462 007
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 14:30 do 15:30
Vzdelávanie žiakov národnostných menšín - rusínska menšina
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Marek Gaj, PhD. - +421 917 371 563
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: vedúci vzdelávacej oblasti.... zástupca riaditeľa
utorok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
utorok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Eva Rusnáková
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
utorok
od 13:30 do 14:30
Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Monika Popluhárová - +421 917 204 891
Kategórie PZ/OZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
streda
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Ing. Vladimír Výboh - +421 917 347 108
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
streda
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Eva Rusnáková
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:30 do 14:30
Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Monika Popluhárová - +421 917 204 891
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
štvrtok
od 09:30 do 10:30
Používanie portálu Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Eva Rusnáková
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
piatok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
piatok
od 08:00 do 08:30
Používanie online portálu MPC - Moodle
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Ing. Vladimír Výboh - +421 917 347 108
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
Zobrazujem konzultácie od 1 do 9 z celkového počtu 9 konzultácií
utorok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
utorok
od 13:30 do 14:30
Uplatnenie formatívneho hodnotenia vo VMV
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Gabriela Zábušková
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ
Karierové pozície: vedúci vychovávateľ.... všetky
utorok
od 13:30 do 14:30
Hodnotenie žiakov vo vzdelávaní (nielen) na diaľku
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Mária Pappová - +421 905 200 036
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... metodik profesijného rozvoja
Karierové pozície: vedúci vzdelávacej oblasti.... zástupca riaditeľa
piatok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
piatok
od 10:00 do 11:00
Vzdelávanie žiakov národnostných menšín – maďarská menšina
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD. - +421 917 912 660
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
Zobrazujem konzultácie od 1 do 16 z celkového počtu 16 konzultácií
pondelok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
pondelok
od 11:00 do 12:00
Návrhy úloh v programe Flow Works pre žiakov zo SZP a so ŠVVP
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. Mgr. Mária Pirkovská - +421 917 132 219
Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent.... špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP
Karierové pozície: cvičný pedagogický zamestnanec.... všetky
pondelok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP z MRK
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Eva Suchožová - +421 918 246 600
Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: riaditeľ.... zástupca riaditeľa
vedúci pedagogický zamestnanec
utorok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
utorok
od 10:00 do 11:00
Čitateľská gramotnosť na 1. stupni ZŠ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Jozef Bernát - +421 918 409 791
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: nemám kariérovú pozíciu.... zástupca riaditeľa
utorok
od 09:00 do 11:00
Vzdelávanie žiakov národnostných menšín – maďarská menšina
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Szilárd Fecsó - +421 917 912 648
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
utorok
od 09:00 do 10:00
Ako zvládnuť krízové situácie – učiteľ a žiak,žiak a učiteľ - učitelia ZŠ a SŠ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. - +421 915 878 429
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
utorok
od 10:00 do 11:00
Metódy rozvoja empatie detí v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Renáta Varhoľáková - +421 917 462 918
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície:
utorok
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom zo SZP a MRK
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Marcel Kurty
Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent
Karierové pozície: všetky
utorok
od 13:00 do 13:45
Metódy využiteľné vo vzdelávaní na diaľku na prvom stupni ZŠ s VJM a v ŠKD (s VJM)
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Mária Pálinkáš - +421 917 371 460
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ.... učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
učitelia prvého stupňa a vychovávatelia v ZŠ s VJM
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
streda
od 10:00 do 11:00
Tvorba mapy príbehu
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. - +421 917 370 835
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 10:00 do 11:00
Práca so žiakom so SZP a MRK
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Jana Medvecová - +421 517 565 147
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
štvrtok
od 10:00 do 11:00
Tvorba voľnočasových aktivít. Pomoc pri príprave na vyučovanie.
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Jana Verešová, PhD. - +421 917 369 394
Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent.... vychovávateľ
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 13:00 do 14:00
Využitie metód dramatickej výchovy pri výučbe v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Andrea Makišová - +421 907 402 112
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 13:30 do 14:30
Práca so žiakom zo SZP a MRK
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Viera Šándorová - +421 917 912 631
Kategórie PZ/OZ: pedagogický asistent.... učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 14:00 do 15:00
Tvorenie úloh pomocou inovatívnych vyučovacích metód zo SJSL pre žiakov 2.stupňa ZŠ s VJM v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Zuzana Farkašová
Kategórie PZ/OZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 14:00 do 15:00
vytváranie pozitívnej klímy pri vyučovaní v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Dagmar Koštrnová - +421 907 405 123
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ.... učiteľ pre primárne vzdelávanie
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 12:30 do 13:30
Možnosti úľav a tolerancie pre žiakov so ŠVVP
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Teťana Ustohalová - +421 917 912 627
Kategórie PZ/OZ: majster odbornej výchovy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
Zobrazujem konzultácie od 1 do 31 z celkového počtu 31 konzultácií
pondelok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Darina Bačová, PhD. - +421 915 881 642
Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Dana Váňová
Kategórie PZ/OZ: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:00 do 14:00
Tvorba portfólia učiteľa výtvarnej výchovy a učiteľa výtvarného odboru ZUŠ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Zuzana Madarasová - +421 907 871 795
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Iveta Labjaková - +421 917 202 500
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Darina Bačová, PhD. - +421 915 881 642
Kategórie PZ/OZ: učiteľ
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Mária Šnídlová - +421 917 912 666
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Mária Šnídlová - +421 917 912 666
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
pondelok
od 13:30 do 14:30
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie pre vychovávateľa
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Gabriela Zábušková
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ
Karierové pozície: vedúci vychovávateľ.... všetky
utorok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
utorok
od 13:00 do 14:00
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Beáta Šenkárová - +421 917 371 354
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Karierové pozície: všetky
utorok
od 09:00 do 10:30
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Emília Petrovská - +421 917 505 138
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
utorok
od 13:00 do 14:00
Pomoc začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Jana Paleschová - +421 917 912 641
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: nemám kariérovú pozíciu.... všetky
utorok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijnými štandardami, portfóliom, atestáciami
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Adriana Lančaričová - +421 918 401 464
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
utorok
od 09:00 do 10:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie.
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. - +421 917 370 835
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
utorok
od 12:30 do 14:00
Tvorba profesijného portfólia
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Štefan Dragúň - +421 917 370 984
Kategórie PZ/OZ: majster odbornej výchovy.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
streda
od 09:00 do 10:00
Práca s profesijný štandardom a tvorba atestačného portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Ľubica Korečková - +421 917 516 197
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 10:00 do 11:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Renáta Varhoľáková - +421 917 462 918
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície:
streda
od 10:00 do 11:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Maroš Dvorský - +421 918 402 672
Kategórie PZ/OZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície:
streda
od 07:00 do 08:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. Miroslava Jakubeková - +421 907 371 374
Kategórie PZ/OZ: majster odbornej výchovy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia , atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Jarmila Verbovská - +421 917 912 645
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: riaditeľ.... zástupca riaditeľa
streda
od 10:00 do 11:00
Profesijný štandard, personálne riadenie, hodnotenie PZ – OZ VPZ, portfólio ZUŠ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Mária Pálinkáš - +421 917 371 460
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
štvrtok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
štvrtok
od 13:30 do 14:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Erika Fryková - +421 917 367 605
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 11:00 do 12:00
Tvorba profesijného a atestačného portfólia vychovávateľa
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Jana Verešová, PhD. - +421 917 369 394
Kategórie PZ/OZ: vychovávateľ
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 12:30 do 13:30
Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Anna Šurinová - +421 917 516 196
Kategórie PZ/OZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 13:00 do 14:00
Tvorba a význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa materskej školy
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Eva Pupíková, PhD. - +421 917 370 973
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 14:00 do 15:00
Tvorba atestačného portfólia (školský špeciálny pedagóg, učiteľ v školách pre žiakov so ŠVVP, špeciálny pedagóg)
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Jana Verešová, PhD. - +421 917 369 394
Kategórie PZ/OZ: školský špeciálny pedagóg.... špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 13:00 do 14:00
Práca s profesijnými štandardami,portfóliom,atestáciámi
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Beáta Juráková - +421 335 983 714
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
štvrtok
od 10:00 do 11:30
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie ZUŠ
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Kategórie PZ/OZ: učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: riaditeľ.... uvádzajúci pedagogický zamestnanec
štvrtok
od 10:00 do 11:00
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Adriana Gondová
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ pre primárne vzdelávanie
Karierové pozície: triedny učiteľ
piatok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
piatok
od 09:00 do 10:00
Manažérske zručnosti ako nástroj učiteľa pri efektívnom manažovaní svojej práce
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. - +421 917 370 984
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
Zobrazujem konzultácie od 1 do 18 z celkového počtu 18 konzultácií
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
streda
od 12:30 do 13:30
Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na stredných školách
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. Mária Hitríková - +421 917 367 588
Kategórie PZ/OZ: majster odbornej výchovy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní.... zástupca riaditeľa
streda
od 13:00 do 14:00
Čitateľská gramotnosť na 1. a 2. stupni základnej školy
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Oľga Nestorová - +421 917 203 782
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy.... učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:30 do 14:30
Ako tvoriť a hodnotiť úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: riaditeľ
streda
od 13:30 do 14:30
Aktivity na podporu environmentálnej gramotnosti
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
RNDr. Erika Fryková - +421 917 367 605
Kategórie PZ/OZ: učiteľ prvého stupňa základnej školy.... učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 09:00 do 11:00
Rozvoj vizuálnej gramotnosti v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Szilárd Fecsó - +421 917 912 648
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ základnej umeleckej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:00 do 14:00
Podpora funkčnej (čitateľskej, matematickej, prírodovednej, mediálnej, sociálnej) gramotnosti žiakov na 1. stupni ZŠ - tvorba úloh v domácom prostredí
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Tatiana Komanová - +421 917 462 524
Kategórie PZ/OZ: učiteľ.... učiteľ materskej školy
Karierové pozície: všetky
streda
od 13:00 do 14:00
Rozvoj podnikateľskej gramotnosti v podmienkach domácej prípravy
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Ing. Miroslava Jakubeková - +421 907 371 374
Kategórie PZ/OZ: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
piatok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
piatok
od 10:00 do 11:00
Využitie textu pri učení sa, metakognitívne stratégie podporujúce proces učenia sa
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková - +421 917 131 406
Kategórie PZ/OZ: učiteľ druhého stupňa základnej školy.... učiteľ strednej školy
Karierové pozície: všetky
Zobrazujem konzultácie od 1 do 8 z celkového počtu 8 konzultácií
pondelok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
pondelok
od 12:00 do 13:00
Vedenie ľudí v čase home office
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
Mgr. Dana Váňová
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: riaditeľ.... zástupca riaditeľa
streda
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
streda
od 09:00 do 10:00
Vedeni ľudí v čase home officu v pre VPZ a OZ – zodpovednosť za procesy
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: vedúci vzdelávacej oblasti.... zástupca riaditeľa
streda
od 09:00 do 10:00
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. - +421 917 370 984
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky
piatok
Čas konzultácie Téma konzultácií Cieľová skupina
piatok
od 13:30 do 14:30
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa v čase koronavírusu
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Kategórie PZ/OZ: všetky
Karierové pozície: všetky