Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Deň v týždni: 
štvrtok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.