Digitálna podpora výučby v domácom prostredí

Využívanie nástrojov Google pre riadenie a podporu online výučby

Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Čas konzultácie: 
pondelok od 09:00 do 09:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 30. november 2020

Vzdelávanie žiakov národnostných menšín - rusínska menšina

Mgr. Marek Gaj, PhD.
Čas konzultácie: 
pondelok od 14:30 do 15:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
vychovávateľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
zodpovedný vychovávateľ
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 14. december 2020
pondelok, 21. december 2020
pondelok, 28. december 2020
pondelok, 4. január 2021

Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku

PaedDr. Monika Popluhárová
Čas konzultácie: 
streda od 13:30 do 14:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 27. máj 2020
streda, 8. júl 2020
streda, 15. júl 2020
streda, 22. júl 2020
streda, 29. júl 2020
streda, 5. august 2020
streda, 12. august 2020
streda, 28. október 2020

Edupage a iné nástroje webu na učenie na diaľku

PaedDr. Monika Popluhárová
Čas konzultácie: 
utorok od 13:30 do 14:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
utorok, 19. máj 2020
utorok, 26. máj 2020
utorok, 7. júl 2020
utorok, 14. júl 2020
utorok, 21. júl 2020
utorok, 28. júl 2020
utorok, 4. august 2020
utorok, 11. august 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
štvrtok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 28. máj 2020
štvrtok, 4. jún 2020
štvrtok, 27. august 2020
štvrtok, 29. október 2020
štvrtok, 3. december 2020
štvrtok, 10. december 2020
štvrtok, 17. december 2020
štvrtok, 31. december 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
streda od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 6. máj 2020
streda, 10. jún 2020
streda, 21. október 2020
streda, 11. november 2020
streda, 16. december 2020
streda, 23. december 2020
streda, 30. december 2020

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
utorok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
utorok, 30. jún 2020
streda, 2. september 2020
utorok, 22. december 2020
utorok, 29. december 2020
utorok, 5. január 2021

Používanie portálu Moodle

RNDr. Eva Rusnáková
Čas konzultácie: 
pondelok od 09:30 do 10:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 14. september 2020
pondelok, 21. september 2020
pondelok, 26. október 2020
pondelok, 16. november 2020
pondelok, 30. november 2020
pondelok, 7. december 2020
pondelok, 21. december 2020
pondelok, 28. december 2020
pondelok, 4. január 2021

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
piatok od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
piatok, 1. máj 2020
piatok, 8. máj 2020
štvrtok, 11. jún 2020
piatok, 26. jún 2020
piatok, 11. september 2020
piatok, 18. september 2020
piatok, 25. september 2020
piatok, 9. október 2020
piatok, 16. október 2020
piatok, 11. september 2020
piatok, 11. december 2020
štvrtok, 24. december 2020
piatok, 1. január 2021

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
pondelok od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 8. jún 2020
pondelok, 7. september 2020
pondelok, 14. september 2020
pondelok, 12. október 2020
pondelok, 19. október 2020
pondelok, 16. november 2020
pondelok, 21. december 2020
pondelok, 28. december 2020

Používanie online portálu MPC - Moodle

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Čas konzultácie: 
streda od 08:00 do 08:30
Tematické zameranie: 
Digitálna podpora výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
streda, 13. máj 2020
streda, 20. máj 2020
streda, 16. september 2020
streda, 14. október 2020
streda, 21. október 2020
streda, 11. november 2020
streda, 23. december 2020
streda, 30. december 2020