Hodnotenie žiackych výstupov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda

Čas konzultácie: 
štvrtok 11:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Deň v týždni: 
štvrtok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.