PaedDr. Darina Bačová, PhD.

PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Pracovisko:
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: utorok, 28. jún 2016 - 2:00