Úlohy a zodpovednosť vedúcich MZ

Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Deň v týždni: 
štvrtok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.