PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA

PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Pracovisko:
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: pondelok, 27. jún 2016 - 2:00