Hodnotenie žiakov so ŠVVP. Hodnotenie žiakov v špeciálnych základných školách. Činnosť školského špeciálneho pedagóga.

Čas konzultácie: 
štvrtok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 16. júl 2020
štvrtok, 30. júl 2020
štvrtok, 6. august 2020
štvrtok, 20. august 2020
Deň v týždni: 
štvrtok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.