Profesijné štandardy - portfólio - atestácie ZUŠ

Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:30
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Dátum kedy nebude: 
štvrtok, 17. september 2020
Deň v týždni: 
štvrtok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.