Profesijný štandard, personálne riadenie, hodnotenie PZ – OZ VPZ, portfólio ZUŠ

Čas konzultácie: 
streda od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Deň v týždni: 
streda
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.