Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Pracovisko:
Komárno, DP MPC, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
Pracovisko MPC:
Registrácia: štvrtok, 26. máj 2016 - 14:30