Tvorba portfólia učiteľa výtvarnej výchovy a učiteľa výtvarného odboru ZUŠ

Čas konzultácie: 
pondelok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Deň v týždni: 
pondelok
Vstúpiť do miestnosti Miestnosť je neaktívna.