Dokumenty - Všeobecné informácie

Pravidelná správa o pripravenosti SR na členstvo v EÚ (2002)
Všeobecné informácie -> Európska únia
Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001
Všeobecné informácie -> Európska únia

Dňa 3. mája 2000 vláda SR uznesením č. 283/2000 schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001 (ďalej len „Akčný plán“).
Týmto uznesením vláda SR zriadila Koordinačný výbor na realizáciu Akčného plánu (ďalej len „Koordinačný výbor“) a schválila jeho Štatút. Koordinačný výbor mal 13 členov, predsedal mu podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj.

Monitoring vstupu do EÚ Open Society Institute
Všeobecné informácie -> Európska únia

Monitoring vstupu do EÚ Open Society Institute - poďakovanie

Pravidelná správa Európskej komisie na Slovensko za rok 2002
Všeobecné informácie -> Európska únia

Proces upevňovania demokratických inštitúcií, ako bol zaznamenaný v predchádzajúcich troch pravidelných správach EK, pokračuje. Pristúpenie do EÚ ostáva naďalej politickou prioritou. V septembri 2002 sa uskutočnili parlamentné voľby, so 70-percentnou voličskou účasťou (84% v r. 1998) a do parlamentu sa dostalo sedem politických strán.