Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Je zameraný na aktualizáciu pedagogických spôsobilostí učiteliek a učiteľov materských škôl v súlade s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia. Obsahuje najvýznamnejšie témy a informácie všeobecnejšieho charakteru, ktoré sú doplnené o ilustrácie a námety na rozličné typy konkrétnych vzdelávacích aktivít, metodických postupov a spôsobov práce s literatúrou pre deti.

Autori: 
O. Zápotočná, Z. Petrová
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1411-5
Rok vydania: 
2015
Rozsah: 
34s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: