Bratislava

Adresa pracoviska
RP MPC Bratislava
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BA

riaditeľ regionálneho pracoviska MPC Bratislava

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 439

zástupca riaditeľa RP MPC Bratislava pre pedagogickú činnosť

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 435

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 441

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 437

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 417

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 471

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 433

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 438

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 424

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 417

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 473

asistentka riaditeľa RP MPC Bratislava

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 439

Zástupca riaditeľa RP pre ekonomiku a vnútornú správu

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 463