Január 2023 - Pracovný výkaz SŠ

.

Dátum platnosti: 
od pondelok, 23. január 2023 do pondelok, 31. júl 2023
Platnosť dokumentu: 
dokument je platný
Projekt: 
Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II)