učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Murgašove dni 1

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
doc. PaedDr. Klára Velmovská , PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
PaedDr. Peter Horváth, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ

Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ

Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne