učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aktuálne: 

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Praktické využitie informačno-komunikačných technológií v práci pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Mgr. Milada Gurová
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021

Lektor: 
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD.
Mgr. Jakub Valovič
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a techniky kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Umenie Podkarpatskej Rusi

Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Využitie čitateľských stratégií na rozvoj matematickej gramotnosti

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Načo /ne/ zabúdať v katechéze

Lektor: 
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
PaedDr. Judita Tóthová
Ildiko Gašpar
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 2

Lektor: 
Mgr. Ľubica Morková
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Murgašove dni 1

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
doc. PaedDr. Klára Velmovská , PhD.
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
PaedDr. Peter Horváth, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Kariéra začína v škole

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
prezenčne

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť

Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť

Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

1. Techniky a stratégie kooperatívneho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Forma podujatia: 
prezenčne

Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky a občianskej náuky II. stupeň ZŠ

Lektor: 
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Seminár "Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnoť" je určený pre učiteľov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky. Prvá časť seminára je zameraná na prejavy extrémizmu v minulosti a druhá je orientovaná na vybraných slovenských politikov, pôsobiacich v rámci rôznych ideových prúdov.

 

Možnosť prihlásiť sa na seminár je na https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia

 

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. október 2019 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. október 2019 - 14:30

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok: